پروژه درباره تعاوني كشاورزی و روستايي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:67  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه :از جمله اهداف تعاوني ها تامین نیاز اعضاء ایجاد ارزش افزوده و تحصیل در آمد متناسب می باشد . نوعی از شركت های تجاری كه نه سرمایه  و نه ضمانت شركاء در آن تاثیر كلی دارد بلكه  شركاء و كثریت آنها موثر است شركت تعاوني هستند .در قبال احتیاجات روز افزون افراد ضعیف مخصوصاً كشاورزان و كارگران ، جزء با كمك یكدیگر نمی توانند مشكلات بزرگی را حل كنند یك فرد توانا شاید بدون كمك دیگران بتواند حوائج را بر آورد ولی بیشتر افرادی كه از جنبه مالي ضعیف اند كمك نكنند هرگز نمی توانند زندگی

ادامه مطلب  
پروژه درباره تعاوني كشاورزی و روستايي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:67  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه :از جمله اهداف تعاوني ها تامین نیاز اعضاء ایجاد ارزش افزوده و تحصیل در آمد متناسب می باشد . نوعی از شركت های تجاری كه نه سرمایه  و نه ضمانت شركاء در آن تاثیر كلی دارد بلكه  شركاء و كثریت آنها موثر است شركت تعاوني هستند .در قبال احتیاجات روز افزون افراد ضعیف مخصوصاً كشاورزان و كارگران ، جزء با كمك یكدیگر نمی توانند مشكلات بزرگی را حل كنند یك فرد توانا شاید بدون كمك دیگران بتواند حوائج را بر آورد ولی بیشتر افرادی كه از جنبه مالي ضعیف اند كمك نكنند هرگز نمی توانند زندگی

ادامه مطلب  
پروژه مالي شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:وضعیت موجود شركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترنشركت تعاوني توليد روستايي دشت گل نسترن در سال 1382 با 118 عضو و سرمایه اولیه 000/835 و 415 هكتار سطح اراضی بهره برداران تأسیس و فعالیت خود را آغاز كرد.تعداد اعضاء فعال در حال حاضر 288 عضو و سرمایه 000/650/1 ریال و 825 هكتار می‌باشدتحصیلات بهره بردارانبی سواد- 55 نفر-خواندن و نوشتن 30 نفر- پایان دوره ابتدائی 139 نفرپایان دوره راهنمائی 22 نفر- دیپلم 38 نفر- لیسانس 4 نفرسن بهره بردارانزیر 30 سال 10 نفر- (30-20)-(40-31) س

ادامه مطلب  
پروژه درباره تعاوني کشاورزی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:63  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه :از جمله اهداف تعاوني ها تامین نیاز اعضاء ایجاد ارزش افزوده و تحصیل در آمد متناسب می باشد . نوعی از شركت های تجاری كه نه سرمایه  و نه ضمانت شركاء در آن تاثیر كلی دارد بلكه  شركاء و كثریت آنها موثر است شركت تعاوني هستند .در قبال احتیاجات روز افزون افراد ضعیف مخصوصاً كشاورزان و كارگران ، جزء با كمك یكدیگر نمی توانند مشكلات بزرگی را حل كنند یك فرد توانا شاید بدون كمك دیگران بتواند حوائج را بر آورد ولی بیشتر افرادی كه از جنبه مالي ضعیف اند كمك نكنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته

ادامه مطلب  
بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد


نام فایل : بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آبادفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 27حجم : 3 مگابایت*عنوان :بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد*كلیاتاهداف تحقیقفرضیه های تحقیقمبانی نظریپیشینه تحقیقروش تحقیقنتایجنتیجه گیری و پیشنهادات**اهمیت تعاونتعریف تعاونتعاون در اسلامپیدایش تعاون به شکل امروزی شرکت تعاوني روستايي در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی *دلایل ناکامی تعاوني های روستاييتصدیگری وظایف دولتی *سند چشم انداز توسعه کشورشهرستان بستان آباد* وضعیت شرکتهای تعاوني روستائی شهرستان بستان آباد در پایان سال 89*وضعیت شرکتهای تعاوني روستائی شهرستان بستان آباد در پایان سال 89****بهره وری شرکت های تعاوني روستايي شهرستان بستان آباد با یکدیگر اختلاف معنی دار دارد.....

ادامه مطلب  
بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد


نام فایل : بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آبادفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 27حجم : 3 مگابایت*عنوان :بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد*كلیاتاهداف تحقیقفرضیه های تحقیقمبانی نظریپیشینه تحقیقروش تحقیقنتایجنتیجه گیری و پیشنهادات**اهمیت تعاونتعریف تعاونتعاون در اسلامپیدایش تعاون به شکل امروزی شرکت تعاوني روستايي در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی *دلایل ناکامی تعاوني های روستاييتصدیگری وظایف دولتی *سند چشم انداز توسعه کشورشهرستان بستان آباد* وضعیت شرکتهای تعاوني روستائی شهرستان بستان آباد در پایان سال 89*وضعیت شرکتهای تعاوني روستائی شهرستان بستان آباد در پایان سال 89****بهره وری شرکت های تعاوني روستايي شهرستان بستان آباد با یکدیگر اختلاف معنی دار دارد.....

ادامه مطلب  
اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391


دانلود اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391، در قالب xls، شامل داده های مربوط به: درآمد و توليد ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی - به قیمتهای جاریدرآمد و توليد ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی - به قیمتهای ثابت سال 1383هزینه ناخالص ملی - به قیمتهای جاریهزینه ناخالص ملی - به قیمتهای ثابت سال 1383رشد درآمد و توليد ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی - به قیمتهای جاریرشد درآمد و توليد ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی - به قیمتهای ثابت سال 1383رشد هزینه ناخالص ملی - به قیمتهای جاریرشد هزینه ناخالص ملی - به قیمتهای ثابت سال 1383سهم فعالیتهای اقتصادی در توليد ناخالص داخلی به قیمتهای جاریسهم اقلام هزینه  در هزینه ناخالص داخلی  به قیمتهای جاریار

ادامه مطلب  
پروژه قوانین مالي در عقود اسلامی


پروژه تحقیقی قابل استفاده دانشجویان مدیریت،مدیریت مالي،حسابداری،اقتصاد و سایر رشته های مشابه با عنوان قوانین اسلامی در عقود اسلامی در 43 صفحه بصورت word تهیه شده در تابستان 98 در زیر فهرست مطالب و بریده های از این  پروژه تحقیق پژوهشی آمده است مقدمه. 1قوانین مالي در اسلام. 2اصول تامین مالي اسلامی.. 5قابلیت های ماليه اسلامی.. 6ممنوعیت های اقتصاد اسلامی.. 7اقتصاد بدون ربا : 9ابزارهای مالي اسلامی.. 9نهادهای مالي اسلامی.. 10صندوقهای سرمایه گذاری.. 11رویکرد نوین اسلامی در تامین مالي.. 14وضعیت انتشار صکوک در دنیا 16تاریخچه صکوک.. 17صکوک نهادهای مالي و شرکتها 19غالب بودن ساختار مرابحه در انتشار صکوک.. 19صکوک.. 20انواع صکوک.. 23وضعیت استاندارد. 24 تعریف صکوک سرمایه گذاری.. 24انواع صکوک سرمایه گذاری.. 241: گواهی مالکیت در دا

ادامه مطلب  
تحقیق درباره جامعه شناسی روستايي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:22  قسمتی از متن فایل دانلودی:باز تعریف جامعه شناسی روستاييآن چه جامعه شناسی روستايي را تكان داده و هنوز هم می لرزاند، مباحثات برآمده از تو جهات گوناگونی است كه هر یك از آن ها موضوع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یك از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحثات غالباً روستايي و شهری را همچون دو پدیده جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این تقابل كه جنبه بیانی و آكادمیك آن مهم تر از جنبه واقعی آن است, یك موضوع تاریخی به شمار می‌رود و با واقعیت كنونی, كه شهری و روستايي در حیطه نفوذ یكدیگر قرار گرفته اند, همخو

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تاریخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازان


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:13  قسمتی از متن فایل دانلودی:درباره ما: آغاز فعالیت، همیاری و تعاونگری اعضای شرکت تعاوني اعتبار به سال 1379باز میگردد. زمانی که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعیت خاص نیاز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسی موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی تعاوني اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اهداف یاریگری و انجام کارهای بزرگ با سرمایه های اندک اعضاء و بکارگیری و استفاده از معاضدت همکاری کارشناس اقدامات مثمر الثمری را برای اعضاء به ارمغان بیاورد.شرکت تعاوني ا

ادامه مطلب  
پاورپوینت روشهای تأمین منابع مالي


دانلود پاورپوینت با موضوع روشهای تأمین منابع مالي، در قالب ppt و در 63 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف تامین ماليانواع روش‌های تامین ماليتامین مالي میان مدت و بلند مدتروش‌های تامین منابع مالي کوتاه مدتابزارهای ویژه تامین مالي بلند مدتابزارهای تامین ماليمنابع ماليانواع روش‌های تامین مالي داخلیانواع روش‌های تامین مالي خارجیتامین مالي از منابع درون شركتتامین مالي از داخل كشورتامین مالي از منابع درون شركتمعیارها برای انتخاب روش تامین مالي از منابع بیرونیتامین مالي از داخل كشورنهاد ها و ابزارهای نظام بانكی از دید تامین ماليتجهیز منابع بانكتخصیص منابع بانك هانهاد های مالي بازار سرمایهنهاد های خود تنظیم گرنهاد های واسطه ای بازارسایر فعالان بازار سرمایهابزارهای بازار سرمایهتامین مالي از داخل كشورنهادهای بازارپول وبازار

ادامه مطلب  
پروژه درباره روش‌های تامین مالي پروژه ها در مدیریت طرح‌های توسعه


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:19  قسمتی از متن فایل دانلودی:. مقدمه نقش سرمایه به عنوان یكی از اركان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است. یكی از مسائل مهم مرتبط با تشكیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،"تامین مالي" آن است و نقش دولت در این تامین و تشكیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود. دولت‌ها پیشبرد و توصعه‌ی نظام اقتصادی كشورهای خود را به عنوان هدف‌های رسما اعلام شده قبول كرده‌اند و بودجه(سرمایه)، یكی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاستهای اقتصادی آنان است. این نقش دولت‌ها پیوسته

ادامه مطلب  
پروژه درباره روش‌های تامین مالي پروژه ها در مدیریت طرح‌های توسعه


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:19  قسمتی از متن فایل دانلودی:. مقدمه نقش سرمایه به عنوان یكی از اركان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است. یكی از مسائل مهم مرتبط با تشكیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،"تامین مالي" آن است و نقش دولت در این تامین و تشكیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود. دولت‌ها پیشبرد و توصعه‌ی نظام اقتصادی كشورهای خود را به عنوان هدف‌های رسما اعلام شده قبول كرده‌اند و بودجه(سرمایه)، یكی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاستهای اقتصادی آنان است. این نقش دولت‌ها پیوسته

ادامه مطلب  
پاورپوینت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي


دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي، در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: كاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و روستايي فصل اول: ژئومورفولوژی و آمایش شهریواحدهای ناهمواری و انواع شهرشهرهای كوهستانیشهرهای پایكوهیشهرهای جلگه و دشتشهرهای دره ایشهرهای مستقر در فرورفتگی هامكان یابی نوشهرهانقش شیب در برنامه ریزی شهری آستانه های شیب و برنامه ریزیشیب مورد نیاز برا ی طراحی های شهرینقش دینامیكها و فرایندهای ژئومورفیك  در برنامه ریزی شهری اشکال مطلوب ونامطلوب خیابانها بر روی دامنه های شیب دارنقش پایداری و عدم پایداری در برنامه ریزی هافرایند های درونی و برنامه ریزی شهریآثار و پیامدهای حركات زمین در شهرهازمین لرزه و شهرهاآتش فشان و آثار فرعی آنفر

ادامه مطلب  
پاورپوینت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي


دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي، در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: كاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و روستايي فصل اول: ژئومورفولوژی و آمایش شهریواحدهای ناهمواری و انواع شهرشهرهای كوهستانیشهرهای پایكوهیشهرهای جلگه و دشتشهرهای دره ایشهرهای مستقر در فرورفتگی هامكان یابی نوشهرهانقش شیب در برنامه ریزی شهری آستانه های شیب و برنامه ریزیشیب مورد نیاز برا ی طراحی های شهرینقش دینامیكها و فرایندهای ژئومورفیك  در برنامه ریزی شهری اشکال مطلوب ونامطلوب خیابانها بر روی دامنه های شیب دارنقش پایداری و عدم پایداری در برنامه ریزی هافرایند های درونی و برنامه ریزی شهریآثار و پیامدهای حركات زمین در شهرهازمین لرزه و شهرهاآتش فشان و آثار فرعی آنفر

ادامه مطلب  
تحقیق درباره حسابداری مالي (شركت سداد ماشین)


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:32  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالياهمیت تحلیل هزینه ای و ماليمفاهیم تحلیل هزینه ای و مالي، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای كسب و كار، مدیریت كارآمد جنبه های مالي آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالي باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است كه پیامدهای مالي هرگونه امكان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.ماهیت تحلیل هزینه ای و ماليحسابداری و امور ماليحسابداری را می‎توان فرآیند &laqu

ادامه مطلب  
پاورپوینت تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستايي


دانلود پاورپوینت با موضوع تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستايي، در قالب pptx و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: برنامه ریزی نمودار سلسله مراتب برنامه ریزیاجزای تشکیل دهنده طراحی محیطانواع مقیاس های برنامه ریزیوظایف مدیران شهری و روستاييویژگی های برنامه ریزی انواع و سطوح برنامه ریزی انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجراانواع برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزیانواع برنامه ریزی در ابعاد فضاییانواع برنامه ریزی از نظر هدفعلم برنامه ریزی منطقه ایتعریف منطقهانواع منطقهموضوع علم برنامه ریزی شهری و روستاييتعریف برنامه ریزی شهریتعریف برنامه ریزی روستاييسیکل بسته فرآیند برنامه ریزیطرح ریزی شهری و روستاييفرم، فضا و شکل      خط مشی و آمایش سرزمین طرح پایه آمایش سرزمیناهداف برنامه ریزی شهری و روستايي وی

ادامه مطلب  
پاورپوینت تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستايي


دانلود پاورپوینت با موضوع تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستايي، در قالب pptx و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: برنامه ریزی نمودار سلسله مراتب برنامه ریزیاجزای تشکیل دهنده طراحی محیطانواع مقیاس های برنامه ریزیوظایف مدیران شهری و روستاييویژگی های برنامه ریزی انواع و سطوح برنامه ریزی انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجراانواع برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزیانواع برنامه ریزی در ابعاد فضاییانواع برنامه ریزی از نظر هدفعلم برنامه ریزی منطقه ایتعریف منطقهانواع منطقهموضوع علم برنامه ریزی شهری و روستاييتعریف برنامه ریزی شهریتعریف برنامه ریزی روستاييسیکل بسته فرآیند برنامه ریزیطرح ریزی شهری و روستاييفرم، فضا و شکل      خط مشی و آمایش سرزمین طرح پایه آمایش سرزمیناهداف برنامه ریزی شهری و روستايي وی

ادامه مطلب  
تحقیق درباره توسعه روستايي و كارآفرینی روستايي در چین


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:22  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمهچین كشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون كیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یك میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشكیل می‌دهند كه عمدتاً به شغل كشاورزی مشغولند. چین  باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه كند، و این در حالی است كه تنها 7 درصد اراضی قابل كشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.اقتصاد چین تا حد زیادی متكی بر اقتصاد روستايي و در نتیجه بخش كشاورزی است. انقلاب كشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر كشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین

ادامه مطلب  
تحقیق درباره استاندارد شماره 1 حسابداری


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:21  قسمتی از متن فایل دانلودی:استاندارد حسابداری‌ شماره‌  1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالي‌ این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود. مـقدمـه‌ 1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالي‌ با مقاصد عمومی‌ یك‌ واحد تجاری‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتها

ادامه مطلب  
پاورپوینت تأمین مالي از طریق صندوق توسعه ملی و بانک توسعه اسلامی


دانلود پاورپوینت با موضوع تأمین مالي از طریق صندوق توسعه ملی و بانک توسعه اسلامی، در قالب ppt و در 89 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف تأمین ماليتأمین مالي بنگاه هامعیارها برای انتخاب روش تأمین ماليتأمین مالي از داخل كشورنظام بانكیقرض الحسنهاجاره به شرط تملیك (Leasing)فروش اقساطی (Instalment Sale)معاملات سلفمرابحهجعالهمشارکت مدنیمشارکت حقوقیمضاربهمزارعهتسهیم سود (Profit Sharing)مشاركت در سرمایه (Equity Participation)خطوط اعتباری (Line of Financing)استصناع (Istisna’s)منابع تأمین مالي از طریق بازار سرمایه و سهامصنعت بیمهتجهیز و تخصیص منابع مالي در صنعت بیمهمدیریت ریسك فرآیندهای تامین ماليتأمین مالي از منابع خارج از كشورروش های قرضی تأمین مالي خارجی روش های تأمین مالي پروژه ایروش های غیر قرضی تأمی

ادامه مطلب  
پاورپوینت تأمین مالي از طریق صندوق توسعه ملی و بانک توسعه اسلامی


دانلود پاورپوینت با موضوع تأمین مالي از طریق صندوق توسعه ملی و بانک توسعه اسلامی، در قالب ppt و در 89 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف تأمین ماليتأمین مالي بنگاه هامعیارها برای انتخاب روش تأمین ماليتأمین مالي از داخل كشورنظام بانكیقرض الحسنهاجاره به شرط تملیك (Leasing)فروش اقساطی (Instalment Sale)معاملات سلفمرابحهجعالهمشارکت مدنیمشارکت حقوقیمضاربهمزارعهتسهیم سود (Profit Sharing)مشاركت در سرمایه (Equity Participation)خطوط اعتباری (Line of Financing)استصناع (Istisna’s)منابع تأمین مالي از طریق بازار سرمایه و سهامصنعت بیمهتجهیز و تخصیص منابع مالي در صنعت بیمهمدیریت ریسك فرآیندهای تامین ماليتأمین مالي از منابع خارج از كشورروش های قرضی تأمین مالي خارجی روش های تأمین مالي پروژه ایروش های غیر قرضی تأمی

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع بررسی انواع روش‌های مدرن تأمین مالي در شهرداری ها


دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی انواع روش‌های مدرن تأمین مالي در شهرداری ها، در قالب ppt و در 62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: روش‌های تأمین ماليروش های مبتنی بر بدهیروش‌های مبتنی بر سرمایهتأمین مالي ساختار یافتهانواع تأمین مالي ساختاریافتهصندوق‌های تخصصیساختار و چگونگی فعالیت صندوق های زمین و ساختمانفرایند کلی عملکرد صندوق زمین و ساختمانارکان صندوق زمین و ساختمانابزارهای مالي اسلامیابزارهای مالي اسلامی غیرانتفاعیابزارهای انتفاعی با بازدهی معینانواع اوراق مرابحهانواع اوراق اجارهابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاریاوراق مضاربهاوراق مزارعهاوراق مساقاتبانك توسعه اسلامی   (IDB)حیطه و حوزه های مورد علاقه تامین مالي بانک توسعه اسلامی موسسات و نهادهای وابسته به گروه بانک توسعه ا

ادامه مطلب  
پروژه مالي دانشگاههای علوم پزشكی (به صورت فرضی) 110 ص


اولین جلسه هیئت امنای مركزی دانشگاههای علوم پزشكی درساعت 8 صبح روز یكشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دكتر ملك زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دكتر نور بخش جناب آقای دكر ایرج فاضل جناب آقای دكتر عباس شفیعی ، جناب آقای دكتر زالی وروسای دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور تشكیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالي ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشكی دانشكده های علوم پزشكی وموسسات تحقیقاتی كه توسط معاونت محترم اداری ومالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تهیه وقبلا در اختیار كلیه اعضای محترم هیئت امنای مركزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید . دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی

ادامه مطلب  
پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي - 233 اسلاید


پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستاييپاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستاييپاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستاييپاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:هدف كلی :هدف كلی این درس آشنایی دانشجویان با كاربرد معقولانه مفاهیم و مضامین مربوط به هر یك از شاخه های جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهرها و روستاها  می باشد. تا از طریق این شناخت بتوانند توان و ظرفیت طبیعت را برای برنامه ریزی باز یابند و در طرح ها و پروژه های مربوط به بهره برداری از مواهب طبیعی و كاهش مخاطرات آن  به کار گیرند.پاورپوینت

ادامه مطلب  
پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي - 233 اسلاید


پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستاييپاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستاييپاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستاييپاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستايي این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:هدف كلی :هدف كلی این درس آشنایی دانشجویان با كاربرد معقولانه مفاهیم و مضامین مربوط به هر یك از شاخه های جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهرها و روستاها  می باشد. تا از طریق این شناخت بتوانند توان و ظرفیت طبیعت را برای برنامه ریزی باز یابند و در طرح ها و پروژه های مربوط به بهره برداری از مواهب طبیعی و كاهش مخاطرات آن  به کار گیرند.پاورپوینت

ادامه مطلب  
تحقیق درباره از قرون توليد دستی تا عصر توليد ناب


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:13  قسمتی از متن فایل دانلودی:از قرون توليد دستی تا عصر توليد ناب !دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داد ؛ انقلاب آغازین همانا ظهور توليد انبوه و پایان عصر توليد دستی بود و انقلاب پایانی ظهور توليد ناب و خاتمه یافتن عصر توليد انبوه است . اكنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می‌برد ، عصری كه در آن دگرگونی شیوه‌های توليد محصولات و ساخته‌های بشر چهره زندگی او را یكسره دگرگون خواهد كرد . پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون (مدیر جنرال موتورز) توليدات صنعتی جهان را از قرون تول

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع ابزار، نهاد و بازارهای مالي با رویکرد معرفی ریسک


دانلود پاورپوینت با موضوع ابزار، نهاد و بازارهای مالي با رویکرد معرفی ریسک، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: حوزه‌های عمدۀ مدیریت ماليانواع دارایینقش دارایی‌های ماليابزار ماليانواع ابزار ماليانواع ابزار مالي بر اساس فاصله از دارایی‌های واقعیارزش ابزار ماليتغییر انتظارات و تغییر قیمت‌هاانواع نهادهای مالياشکال مدیریت سرمایه‌گذاری در نهادهای ماليریسک‌های پیش‌روی شرکتترازنامۀ بنگاه غیرماليریسک ماليترازنامۀ بنگاه ماليریسک‌های بنگاه غیرمالي روی صورت سود و زیانریسک‌های بنگاه مالي روی صورت سود و زیاننمای واقعی ریسکواسطه‌های مالينقش نهادهای ماليبازارهای ماليدسته‌بندی سنتی بازارهای ماليگرایش سیستم مالي کشورها به بازار پول یا سرمایهدسته&zwnj

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد - 25 اسلاید


پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:فهرست مطالبØكلیات

ادامه مطلب  
پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد - 25 اسلاید


پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاوني روستائی در شهرستان بستان آباد  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:فهرست مطالبØكلیات

ادامه مطلب  
پروژه مالي در صنعت برق(به صورت فرضی)


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:129  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه:وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، ام

ادامه مطلب  
پروژه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:114  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالي با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالي دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالي سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالي ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالي ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استاندا

ادامه مطلب  
پروژه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:114  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالي با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالي دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالي سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالي ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالي ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استاندا

ادامه مطلب  
پروژه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:114  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالي با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالي دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالي سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالي ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالي ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استاندا

ادامه مطلب  
پروژه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:114  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالي با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالي دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالي سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالي ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالي ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استاندا

ادامه مطلب  
پاورپوینت تحلیل گری مالي مبتنی بر ارزش ( ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)


دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل گری مالي مبتنی بر ارزش ( ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)، در قالب pptx و در 100 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتعاریف تحلیل‌گری ماليمنابع تحلیل‌گری مالياهداف تحلیل‌گری ماليروش‌های تحلیل‌گری ماليسایر روش‌های تحلیل‌گری ماليموارد اساسی درتجزیه تحلیل صورت های ماليبررسی صورت‌های ماليانواع نسبت‌های مالينسبت های نقدینگی         نسبت جاری                                    نسبت سریع   

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد سهام و بورس


در29صفحه قالب word اهداف فصل:بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود:ـ ویژگی های دارایی ها و بدهی ها را تعیین كنید.ـ تفاوت دارایی ها از منابع اقتصادی و بدهی ها از تعهدات اقتصادی.ـ تفاوت بدهی ها از حقوق صاحبان سهمـ بحث در مورد موضوعات متنوعی از طبقه بندی صورت وضعیت ماليـ تعریف بدهی های احتمالي و بحث در مورد نحوة برخورد با آنهاچشم اندازی بر فصلنظر ریپلی:صورت وضعیت مالي همچنین ترازنامه هم نامیده می شود. و آن هست یكی از گزارشات اصلی كه حسابدارها آن را آماده می كنند. یكی از حسابداران اولیه ویلیام ریپلی آن را مانند یك تصویر از شركت ؟؟؟ كه دارایی های آن در یك طرف و در طرف دیگر بدهی ها و حقوق صاحبان سهام قرار دارد.دارایی ها و بدهی ها:دارایی منابع اصلی می باشد كه دارای منافع آتی هستند. بدهی ها ادعاهایی هستند در مورد منافع دارایی ها قوانین متنوعی

ادامه مطلب  
پروژه مالي کارخانه ایران خودرو


 ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word   (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:26     قسمتی از متن فایل دانلودی:تاریخچه تأسیس ایران خودروشركت سهامی عام كارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور توليدی و صنعتی برای تاسیس كارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و توليد محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمایه اولیه یك صد میلیون ریال و تعداد یكهزار سهم یك هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد.آمار توليد محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال 1376 بر اساس اساسنامه شر

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق درموردبررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالي و پولی با رویکرد شفافیت


نام فایل : بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالي و پولی با رویکرد شفافیتفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 32حجم : 2 مگابایت**امروزه صنعت بانكداری در تمام دنیا به عنوان یكی از تاثیرگذارترین نیروی محرك نظام اقتصادی ، مطرح بوده بطوریكه بدون بهره مندی از نظام پویا ، كارآمد و سالم بانكی دستیابی به هرگونه رشد و شكوفایی و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود.پویایی و كارآمدی هر نظام، در گرو زمینه و بستر سالم فعالیتی آن نظام خاص می باشد و بانك ها با توجه به ماهیت فعالیتی شان نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلكه بیشتر از سایر نظام ها نیازمند فضایی شفاف و سالم در فعالیت روزمره شان هستند.*با توجه به نقش مهم بانك ها در پیشبرد اهداف اقتصادی، یكی از پیش نیازهای اسا

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق درموردبررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالي و پولی با رویکرد شفافیت


نام فایل : بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالي و پولی با رویکرد شفافیتفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 32حجم : 2 مگابایت**امروزه صنعت بانكداری در تمام دنیا به عنوان یكی از تاثیرگذارترین نیروی محرك نظام اقتصادی ، مطرح بوده بطوریكه بدون بهره مندی از نظام پویا ، كارآمد و سالم بانكی دستیابی به هرگونه رشد و شكوفایی و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود.پویایی و كارآمدی هر نظام، در گرو زمینه و بستر سالم فعالیتی آن نظام خاص می باشد و بانك ها با توجه به ماهیت فعالیتی شان نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلكه بیشتر از سایر نظام ها نیازمند فضایی شفاف و سالم در فعالیت روزمره شان هستند.*با توجه به نقش مهم بانك ها در پیشبرد اهداف اقتصادی، یكی از پیش نیازهای اسا

ادامه مطلب  
پروژه درباره نقش و مشارکت زنان در پروژه های توسعه سازمانهای غیر دولتی NGO


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:17  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه: در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول می‌یابد جزء ذاتی باشد و همانطوریكه تحول جنبه‌ مادی و فیزیكی را دربرمی‌گیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامه‌های توسعه می‌یابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء كیفیت این جنبه‌ها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی كار بلكه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی كه مستحق توجه بیشتر می‌باشند می‌ب

ادامه مطلب  
تحقیق درباره چگونگی رابطه بین آنتروپی صورت وضعیت مالي و اقلام آن با تغییرات سود واقعی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه بدون شك مهمترین انگیزة سرمایه گذرای كسب سود مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران می‌باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احكام مرتبط با آن یكی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشكیل می‌دهد. از این رو پیش بینی سود آتی شركتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد.از آنجاییكه سود دارای نقش اطلاعاتی در جهت تبدیل باورهای موجود در آینده و میزان توانایی شركت در برابر سهامداران

ادامه مطلب  
مجتمع كشت و صنعت چین چین(سهامی عام )44ص ورد


مجتمع كشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .شركت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاریخ مذكور لغایت 20/12/1364 هیأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانك صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .مركز اصلی و كارخانجات شركت واقع در مشهد كیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .تاریخچه پذیرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :در شهریور ماه 1369 شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان

ادامه مطلب  
تحقیق درباره آموزش نرم افزار visual nastran


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:آموزش نرم افزار visual nastran  ویژوال نسترن (visual nastran  ) به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی دینامیکی و استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد . کارهایی که با این نرم افزار قابل انجام است عبارتند از :تحلیل استاتیکی ، تحلیل اجزاء مرکب ، تحلیل کمانش ، تحلیل ارتهاش انتقال حرارتی و انجام کارهای رباتیک و انواع شبیه سازی های دینامیکی و استاتیکی روی سازه ها و مکانیزم ها . روش تحلیل مسائل این نرم افزار نیز به روش المان محدود انجام می گیرد و بیشتر به نتایج عملی

ادامه مطلب  
کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاوني 35 ص


با فرمت ورد رشد و توسعه جوامع انسانی ، محدودیت منابع طبیعی و نیاز نامحدود انسان به مواد غذایی ، پوشاك ، مسكن و از سوی دیگر محوریت وجودی انسان در عرصه هستی با امتیاز نیروی تفكر و اندیشه به عنوان نیروی مدیر و مبتكر و خلاق ، وی را پیوسته وادار نموده تا در جهت تغییر و تكامل عوامل و عناصر اطراف خویش دائماً و بی وقفه در سعی و تلاش بوده و یك لحظه غفلت به منزله مرگ و نیستی و زیان باشد . ماحصل این تلاش طبیعتاً سازندگی و بهینه سازی مجموعه عوامل مثبت و در نتیجه ترقی روزافزون تمدن انسانی را به دنبال خواهد داشت . با توجه به این توسعه طلبی خصوصاً در زمینه ارتباطات جمعی و جهانی شدن آن ، همزمان با ورود علم و تكنیك در عرصه های زندگی اجتماعی دیگر جای هیچ درنگ و تأملی را برای بشر باقی نمیگذارد تا جدا از این رابطه پیوستگی عظیم عرض اندام نماید

ادامه مطلب  
پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالي - 50 اسلاید


پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور ماليپاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور ماليپاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور ماليپاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالي این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.تغییر مبنا از نقدی به تعهدی  درابتدای سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از گذراندن مراحل پایه ای استقرار نظام نوین مالي موفق شد به جمع استانهای کشور ودانشگاههائی که موفق به گذراز مبنای نقدی به تعهدی شده بودند بپیوندد وبرای اولین بارگزارش حسابهــــــای خود ( تراز مالي ) وصورت مالي خود را به صورت تعهدی ارائه دهد درادامه کار ودرسالهای 1392 موفق به شناسائی مراکز هزینه واصلاح اشتباهات حسابداری سنوات خود شده وخود را جزء دانشگاههای برت

ادامه مطلب  
تحقیق درباره استاد شهریار


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فایل دانلودی:بـیو گـرافـی استاد شهـریاراصولاً شرح حال و خاطرات زندگی شهـریار در خلال اشعـارش خوانده می شود و هـر نوع تـفسیر و تعـبـیـری کـه در آن اشعـار بـشود به افسانه زندگی او نزدیک است و حقـیـقـتاً حیف است که آن خاطرات از پـرده رؤیا و افسانه خارج شود. گو اینکه اگـر شأن نزول و عـلت پـیـدایش هـر یک از اشعـار شهـریار نوشـته شود در نظر خیلی از مردم ارزش هـر قـطعـه شاید ده برابر بالا برود، ولی با وجود این دلالت شعـر را نـباید محـدود کرد.شهـریار یک عشق اولی آتـشین دارد که خود آن را عشق مجاز نامیده. در این

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1