پاور پوینت پرسشنامه اضطراب بک

پاور پوینت پرسشنامه اضطراب بک

پاور پوینت پرسشنامه اضطراب بک
این پرسشنامه برای سنجش میزان اضطراب طراحی شده و شامل 21 عبارت است.
هر عبارت بازتاب یکی از علائم اضطراب است که معمولا افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند یا کسانی که در وضعیت اضظراب انگیز قرار میگیرند تجربه میکنند..
تعداد:9

خرید آنلاین